Městská knihovna Čelákovice

Mezinárodní desetinné třídění

   0 VĚDA, KULTURA, VŠEOBECNOSTI
   1 FILOZOFIE
   133 ASTROLOGIE
   14 DĚJINY FILOZOFIE
   15 PSYCHOLOGIE
   16 ETIKA
   2 NÁBOŽENSTVÍ
   3 SPOLEČENSKÉ VĚDY
   30 SOCIOLOGIE
   32 POLITIKA
   323 VNITŘNÍ POLITIKA
   327 ZAHRANIČNÍ POLITIKA
   328 PARLAMENTY, VLÁDY
   33 EKONOMIKA
   331 PRÁCE
   336 PENĚŽNICTVÍ, BANKOVNICTVÍ
   338 PODNIKÁNÍ
   34/354 STÁT A PRÁVO
   355 VOJENSTVÍ
   36 SOCIÁLNÍ PÉČE
   37 PEDAGOGIKA
   39 ETNOGRAFIE, NÁRODOPIS
   5 PŘÍRODNÍ VĚDY
   502.7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
   51 MATEMATIKA
   52 ASTRONOMIE
   53 FYZIKA
   54 CHEMIE
   55/56 GEOLOGICKÉ VĚDY, PALEONTOLOGIE
   57 BIOLOGIE
   58 BOTANIKA
   59 ZOOLOGIE
   6 UŽITÉ VĚDY
   61 LÉKAŘSTVÍ
   613 PÉČE O ZDRAVÍ
   616 NEMOCI
   62 TECHNIKA
   621 STROJÍRENSTVÍ
   621.3 ELEKTROTECHNIKA
   623 VOJENSKÁ TECHNIKA
   625.2 KOLEJOVÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
   629.1 DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
   629.11 SILNIČNÍ VOZIDLA
   629.12 PLAVIDLA
   629.13 VZDUŠNÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
   629.19 KOSMONAUTIKA
   63 ZEMĚDĚLSTVÍ
   634.1/.8 OVOCNÁŘSTVÍ
   635 ZELINÁŘSTVÍ, KVĚTINÁŘSTVÍ
   636 CHOV DOMÁCÍCH ZVÍŘAT
   639 MYSLIVOST, RYBÁŘSTVÍ
   639.9 CHOV OKRASNÝCH ZVÍŘAT
   64 DOMÁCNOST
   641 KUCHAŘKY
   643/645 ZAŘÍZENÍ BYTU
   645.1 ÚDRŽBA BYTŮ, DOMKŮ
   645.2 ÚPRAVA OKOLÍ DOMU
   645.3 CHATY, REKREAČNÍ DOMY
   646 ODÍVÁNÍ, PÉČE O TĚLO
   65 POŠTA, FILATELIE
   657 ÚČETNICTVÍ
   663/664 POTRAVINY
   67/68 PRŮMYSL, ŘEMESLA
   681.3 POČÍTAČE
   7 UMĚNÍ
   72 ARCHITEKTURA
   73 SOCHAŘSTVÍ, KERAMIKA
   74 UMĚLECKÝ PRŮMYSL A ŘEMESLO
   75 MALÍŘSTVÍ
   76 GRAFIKA
   77 FOTOGRAFIE
   78 HUDBA
   79 FILM, DIVADLO
   793/794 ZÁBAVA A HRY
   796/799 SPORT
   796.3 SPORTOVNÍ HRY
   796.4 GYMNASTIKA
   796.5 TURISTIKA, HOROLEZECTVÍ
   796.6 CYKLISTIKA
   796.7 MOTORISMUS
   796.8 BOJOVÝ A OBRANNÝ SPORT
   796.9 ZIMNÍ SPORTY
   797 VODNÍ SPORTY, SPORTOVNÍ LETECTVÍ
   798 JEZDECKÝ SPORT
   799 SPORTOVNÍ STŘELBA
   8 LITERÁRNÍ VĚDA
   800.7 KONVERZACE
   801.32 CIZOJAZYČNÉ SLOVNÍKY
   802/809 VÝUKA JAZYKŮ
   808.5 ČESKÁ MLUVNICE
   82/89 LITERATURA NÁRODŮ
   885 ČESKÁ LITERATURA
   9 VLASTIVĚDA, ZEMĚPIS
   908 CESTOPISY
   908.4 EVROPA
   908.5 ASIE
   908.6 AFRIKA
   908.7/.8 AMERIKA
   908.9 OCEÁNIE
   908.437.1 ČECHY
   908.437.2 MORAVA
   908.437.6 SLOVENSKO
   91 ZEMĚPIS
   914 PRŮVODCE
   93/99 DĚJINY
   930 HISTORICKÁ VĚDA
   930.26 ARCHEOLOGIE
   931/939 DĚJINY STAROVĚKU
   94/99 DĚJINY STŘEDOVĚKU A NOVOVĚKU
   940 DĚJINY EVROPY
   940.53 DĚJINY 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
   941/949 DĚJINY EVROPSKÝCH STÁTŮ
   943.7 DĚJINY ČECH A MORAVY
   95 DĚJINY ASIE
   96 DĚJINY AFRIKY
   97/98 DĚJINY AMERIKY
   99 DĚJINY OCEÁNIE